Personenalarmering vraagt u aan via ons online aanvraagformulier. Hierin stellen wij u een aantal vragen om uw persoonlijke en medische situatie in kaart te brengen.

Uw medische situatie bepaalt of Personenalarmering (deels) vergoed wordt door uw zorgverzekering. Uw medische gegevens zijn nodig om onze medewerkers een goed inzicht te geven in uw situatie mocht u in de toekomst alarm maken.

U geeft in het formulier ook aan wie uw hulpverleners zijn. Dit kunnen uw buren, familie of vrienden zijn of hulpverleners van een thuiszorgorganisatie. Wanneer u alarm slaat, schakelen onze medewerkers afhankelijk van uw hulpvraag één van deze mensen in. U heeft minimaal twee, bij voorkeur drie, hulpverleners nodig.

Na afronding van uw aanvraag neemt onze leverancier contact op om een afspraak te maken voor de installatie van de alarmeringsapparatuur.


Hulpverleners: de mensen die voor u klaar staan

Het is belangrijk dat uw hulpverleners:

  • binnen 30 minuten bij u thuis kunnen zijn
  • in het bezit zijn van uw huissleutel
  • 24 uur per dag voor u en Eurocross bereikbaar zijn

Uw hulpverlener:

  • kan bijvoorbeeld familie, een vriend(in), kennis of een buurman/vrouw zijn
  • hoeft niet in het bezit te zijn van een EHBO diploma
  • moet op de hoogte worden gebracht van uw medicijngebruik en opbergplek van uw medicijnen
  • begeleidt u wanneer nodig naar een arts of ziekenhuis
  • kan altijd vertrouwen op de steun van onze medewerkers

Professionele hulpverlener

Als hulpverlener kunt u ook een professionele hulpverlener (bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie) opgeven. Maak hiervoor zelf afspraken met de betreffende organisatie.